sa nama vas vidi ceo grad

lokacije

126-Media

24h DOSTUPNOST

Vaše reklame su dostupne ljudima 24h/7.
U bilo koje doba dana i noći ljudi ce videti vašu reklamu.

VIDLJIVOST

U 21.veku ljudi su konstantno u pokretu. Vaše reklame se nalaze na najprometnijim mestima u gradu. Ljudi ce ih zapamtiti.

NEZAVISNOST

Vaša reklama je dostupna za svakog. Vaši konzumenti nisu uslovljeni ničime da vašu reklamu vide.

RAZNOLIKOST

Naša firma poseduje dva oblika urbanog gradskog markteinga. Banderašice kao vid oglašavanja na gradskim banderama. CityLights oblik reklama u vidu photo panela.

uvek nas možete kontaktirati putem
email-a, ili kontakt forme sa našeg sajta.

Email: office@126-media.com